VIZE pro dopravu v PRAZE

4. března – 14. června 2009 sál architektů – Staroměstská radnice http://www.vizeprodopravuvpraze.cz

Úvod výstavy je věnován historii dopravy v Praze od jejích prvopočátků, narýsovaných, (možná nevědomky, že tak dlouho přetrvají) Karlem IV. Dále si všímá klíčových okamžiků tohoto vývoje, příjezdu prvního vlaku na Masarykovo nádraží v roce 1845, vzniku omnibusové, posléze tramvajové dopravy. Po první světové válce nastupuje doprava autobusová a s ní ruku v ruce automobilová, v letech sedmdesátých přichází výstavba metra, několik desítek let poté, co o něm Pražané začali vážně uvažovat.

Současnost tato výstava pojímá originálně a to prostřednictvím unikátních velkých leteckých fotografií významných dopravních staveb. Z ptačí perspektivy si tak budete moci prohlédnout hlavní železniční nádraží, Barrandovský most, novou zastávku metra Střížkov, pražské mosty, Vyšehradský tunel, magistrálu obepínající Národní muzeum a mnoho dalších staveb.

Klíčová pro nás na této výstavě je ale budoucnost. Budoucnost, kterou nemůžeme nevidět nebo plánovat bez toho, aniž bychom znali minulost. Naší optikou je zde kvalita dopravy, která je směrodatná již v současnosti a nejinak tomu bude i v letech následujících. Jde jednak o kvalitu vlastního přepravního procesu, jenž v sobě zahrnuje dostupnost, přístupnost, informace, dobu přepravy, rychlost, přesnost, péči o zákazníka, komfort nebo bezpečnost.

Důležitá jsou ale i ostatní složky kvality dopravy, které dopravce, cestující nebo řidiči tolik neovlivní. Sem patří dopravní stavby, dopravní infrastruktura a také dopravní prostředky. Proto chceme na této výstavě představit nová nádraží, která v Praze již postupně vznikají, novou dopravní infrastrukturu, tj. nové linky metra, tunely pro individuální dopravu, nové železniční tratě nebo spojení Prahy s letištěm. Jako dopravní prostředky budoucnosti chceme ukázat především ty, které jsou citlivé k životnímu prostředí a zároveň nesnižují komfort cestování. Zde se zdá, že takovými, pro provoz ve městě vhodnými, můžou být autobusy nebo automobily s hybridním pohonem.

Výstava toho určitě nabídne daleko víc. Proto nás bude těšit, stanete-li se našimi návštěvníky. Cílem týmu, který výstavu připravuje, je ukázat co nejvíce z pražské dopravy, představit významné projekty, které Prahu čekají a zároveň naznačit cestičky, kterými by se doprava v jednom z nejkrásnějších měst světa mohla v následujících desetiletích ubírat. Přejeme vám proto, aby se vám naše výstava líbila a cítili na ní radost a potěšení, se kterými jsme ji pro vás připravovali.

Zanechat komentář