D1 zase „jinak“

Ve čtvrtek 14. 4. 2011 dojde opět ke změně dopravního režimu „pod“ mostem Modletice na 3+3 a na další omezení v prostoru MÚK Čestlice…

info na dopravniinfo.cz

D1, ve směru Ostrava, mezi 11 km a 11,6 km
14.04.2011 08:00 – 14.05.2011 18:00
levý jízdní pruh uzavřen stavební práce , Uzavírka levého jízdního pruhu (provoz vyveden na krajnici)

D1, ve směru Praha, mezi 11,6 km a 11 km
14.04.2011 08:00 – 14.05.2011 18:00
levý jízdní pruh uzavřen stavební práce , Uzavírka levého jízdního pruhu (provoz vyveden na krajnici)

D1, ve směru Praha, mezi 10,3 km a 9,9 km
14.04.2011 08:00 – 14.05.2011 18:00
neprůjezdný levý jízdní pruh stavební práce , Uzavírka levého jízdního pruhu a snížení počtu jízdních pruhů na 2 jízdní pruhy

D1, ve směru Ostrava, mezi 7,8 km a 9 km
D1, ve směru Praha, mezi 9,8 km a 7,9 km
14.04.2011 08:00 – 14.05.2011 18:00
neprůjezdný pravý jízdní pruh neprůjezdná zpevněná krajnice (odstavný pruh) stavební práce, Uzavírka krajnice a částečná uzavírka pravého jízdního pruhu. Provoz veden v obou směrech v režimu 3 + 3 pruhy se sníženou rychlostí na 60 km/h. v pracovní době a mimo pracovní dobu na 80 km/h. V km 10,9 – 9,9 směru na Prahu provoz v jízdních pruzích vyveden na krajnici. Nájezd ve směru z Modletic na Brno je bez připojovacího pruhu s povinností zastavit. V km 10,0 – 10,1 ve směru na Brno bude doprava vedena v režimu 3 jízdních pruhů a 1 připojovacího pruhu, rychlost snížena na 80 km/h.

Zanechat komentář