Nové dopravní značky

Dne 1. dubna 2011 vešla v platnost vyhláška Ministerstva dopravy č. 1411/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 247/2010 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále také „Vyhláška“). Tato Vyhláška zavádí, s ohledem na výrazné dopady proběhnuvšího zimního období na silniční infrastrukturu, pro řidiče 4 nové svislé dopravní značky.

Mezi svislé dopravní značky se nově zařazují 4 nové výstražné dopravní značky. Jedná se o značky: A07c – velký hrbol, A07d – pozor díra, A07e – pozor díry a A07f – silnice v prdeli. U dvou posledně jmenovaných značek je možnost umístění dodatkové tabulky E3a s vyznačením délky úseku platnosti.

S ohledem na katastrofální stav českých silnic po zimě Ministerstvo dopravy nepředpokládá omezenou dobu platnosti těchto značek a s jejich využitím počítá i při další novelizaci Vyhlášky.

Zanechat komentář