Lanový most během opravy uzavřen nebude

Oprava Lanového mostu na Jižní spojce si nevyžádá jeho uzavření pro osobní ani nákladní automobilovou dopravu. Investorovi akce, Technické správě komunikací hlavního města Prahy (TSK), se po dohodě s projektantem a dodavatelem podařilo zvolit takové technologické řešení, které umožní zachování provozu na mostě po celou dobu jeho rekonstrukce.

26. duben 2012

„Nejen pro motoristy, ale i pro obyvatele ulic, po kterých měla vést objízdná trasa, je to skvělá zpráva,“ zdůraznil náměstek primátora pro oblast dopravy Josef Nosek (ODS).

TSK zahájila opravu Lanového mostu zhruba před měsícem přípravnými pracemi pod mostem. Ty neměly žádný vliv na dopravu v této lokalitě. Od pondělí 23. dubna začaly hlavní stavební práce. Od tohoto data až do konce srpna je provoz v režimu dvou pruhů v každém směru, zároveň je zde snížena rychlost na 50 km/h.
Popis stavby a prací:

Stavba zahrnuje dva stavební objekty – SO 201 – Výměna ložisek a SO 202 – Rozšíření opěr a příčné ztužení koncových oblastí mostu.

Oba objekty budou provedeny současně a jsou provázány jak technickým provedením, tak společnými dopravními opatřeními.

SO 201:

Bude provedena výměna všech ložisek na mostě s výjimkou čtveřice pevných ložisek na pilíři, kde je pylon mostu. Všechna ložiska na mostě jsou hrncová. Ložiska na opěrách a jednom pilíři jsou řešena pro přenesení tahových reakcí s horním kotvením. Výměna ložisek bude prováděna při částečně zachovaném provozu na mostě.

Tento objekt zahrnuje zejména nadzdvižení mostu, vyjmutí původní ložiska včetně vybourání trnů, provedení nového podložiskového bloku, dodání a osazení nového ložiska, jeho aktivaci a uvolnění nadzdvižení mostu. U ložisek kotvených na tahovou reakci navíc výměnu konstrukce pro přenesení tahových sil.

SO 202:

Na obou opěrách bude doplněno uložení na další dvě ložiska pro omezení deformací koncového průřezu mostu od kroucení. Pro tuto úpravu je nutno most opatřit novým koncovým příčníkem a provést rozšíření stávajících opěr.

zdroj: MHMP

Zanechat komentář