Archive for the ‘Uzavírky’ Category

Strahovský tunel uzavřen

Neděle, Červenec 5th, 2015

V sobotu 4. 7. 2015 v 8.00 byl uzavřen Strahovský automobilový tunel…

Jak vypadal provoz v okolí smíchovského portálu se můžete podívat na videu

Uzavírka Strahovského tunelu

Úterý, Červen 30th, 2015

ZPI Dobříšskátunelblanka.cz: Od 4. do 14. července 2015 bude uzavřena část Městského okruhu v Praze – Strahovský tunel. Uzavírka je nutná z důvodu pokračujících prací na uvedení tunelového komplexu Blanka do provozu. Během této doby dojde k provázání řídicího systému tunelového komplexu Blanka se stávajícími a modernizovanými zařízeními velínu tunelů na Strahově, která ovládají i veškerá zařízení ve Strahovském tunelu. Během uzavírky budou rovněž probíhat nezbytné stavební úpravy v křižovatce Malovanka, které jsou rovněž nezbytné pro plánované zprovoznění tunelu Blanka v září 2015 a úpravy vozovky ve Strahovském tunelu.

info o uzavírceUzavírka tunelu je naplánována v termínu od soboty 4.7. 8.00 hodin do úterý 14.7.2015 5.00 hodin. Budou ji doprovázet dopravní opatření jak v okolí obou portálů Strahovského tunelu, tak i v dalších částech komunikační sítě. Zejména v oblasti Smíchova (ulice Kartouzská, Radlická, Plzeňská, Mozartova, Tomáškova) budou některé dopravní směry přeorganizovány v návaznosti na vjezd i výjezd z tunelu Mrázovka. Jako objízdnou trasu pro propojení „sever-jih“ bude vhodné zvolit zejména kapacitní Pražský okruh, trasu přes ulici Kukulova, či Strahov. Objízdné trasy budou vyznačeny.

Schema objízdných tras:

Objízdné trasy – SAT uzavřen

Organizace dopravy v oblasti Plzeňské ulice

Dopravní obslužnost – hotel IBIS

Dopravní obslužnost – nákupní centrum Nový Smíchov

tsk-praha.cz: Technická správa komunikací hl. m. Praha využije plánovanou uzavírku SAT k úpravě povrchu vozovky po celé délce v obou tunelových troubách.

praha.eu: „Během prací při propojování obou systémů nebudou totiž dostupná dopravní zařízení ani bezpečnostní technologie ve Strahovském tunelu, včetně kamerového sytému, která jsou z hlediska bezpečnosti provozu nezbytná pro prevenci a případnou eliminaci či řešení mimořádných událostí v tunelu. Provoz bez tohoto vybavení by nemohl být považován za bezpečný, a proto bude tunel zcela uzavřen,“ uvedl náměstek primátorky Petr Dolínek s tím, že termín uzavírky byl zvolen s ohledem na začátek prázdnin a svátečních dnů, kdy je tradičně menší provoz.

Bobová dráha v rekonstrukci

Čtvrtek, Srpen 14th, 2014

Po několika letech odkladů se rozjela rekonstrukce „bobové dráhy“ spojující Štěrboholskou radiálu a Jižní spojku…
Zatím to ale vypadá jen na rekonstrukci mostů…

foto z 12.8.2014

Nové mosty, stěny i svodidla. Jižní spojka se bude opravovat do podzimu

Na Štěrboholské se bude pracovat do konce října

Začala oprava na Jižní spojce u lanového mostu

Jižní spojka 2+2

Sobota, Červen 1st, 2013

V sobotu 1. června 2013 po poledni byl v rámci dopravních opatření, kvůli výstavbě nového mostu, převeden provoz na Jižní spojce jen na severní vozovku.

deštivé foto v galerii

Lanový most během opravy uzavřen nebude

Čtvrtek, Duben 26th, 2012

Oprava Lanového mostu na Jižní spojce si nevyžádá jeho uzavření pro osobní ani nákladní automobilovou dopravu. Investorovi akce, Technické správě komunikací hlavního města Prahy (TSK), se po dohodě s projektantem a dodavatelem podařilo zvolit takové technologické řešení, které umožní zachování provozu na mostě po celou dobu jeho rekonstrukce.

26. duben 2012

„Nejen pro motoristy, ale i pro obyvatele ulic, po kterých měla vést objízdná trasa, je to skvělá zpráva,“ zdůraznil náměstek primátora pro oblast dopravy Josef Nosek (ODS).

TSK zahájila opravu Lanového mostu zhruba před měsícem přípravnými pracemi pod mostem. Ty neměly žádný vliv na dopravu v této lokalitě. Od pondělí 23. dubna začaly hlavní stavební práce. Od tohoto data až do konce srpna je provoz v režimu dvou pruhů v každém směru, zároveň je zde snížena rychlost na 50 km/h.
Popis stavby a prací:

Stavba zahrnuje dva stavební objekty – SO 201 – Výměna ložisek a SO 202 – Rozšíření opěr a příčné ztužení koncových oblastí mostu.

Oba objekty budou provedeny současně a jsou provázány jak technickým provedením, tak společnými dopravními opatřeními.

SO 201:

Bude provedena výměna všech ložisek na mostě s výjimkou čtveřice pevných ložisek na pilíři, kde je pylon mostu. Všechna ložiska na mostě jsou hrncová. Ložiska na opěrách a jednom pilíři jsou řešena pro přenesení tahových reakcí s horním kotvením. Výměna ložisek bude prováděna při částečně zachovaném provozu na mostě.

Tento objekt zahrnuje zejména nadzdvižení mostu, vyjmutí původní ložiska včetně vybourání trnů, provedení nového podložiskového bloku, dodání a osazení nového ložiska, jeho aktivaci a uvolnění nadzdvižení mostu. U ložisek kotvených na tahovou reakci navíc výměnu konstrukce pro přenesení tahových sil.

SO 202:

Na obou opěrách bude doplněno uložení na další dvě ložiska pro omezení deformací koncového průřezu mostu od kroucení. Pro tuto úpravu je nutno most opatřit novým koncovým příčníkem a provést rozšíření stávajících opěr.

zdroj: MHMP

Provoz na D1 opět převeden

Úterý, Duben 5th, 2011

Práce na D1 v místě bourání mostu u Modletic pokračují dle harmonogramu. (Celý příspěvek…)

Most přes D1 na km 11 bude uzavřen

Čtvrtek, Březen 17th, 2011

ŘSD zahajuje dokončovací práce na křižovatce D1 s Pražským okruhem, chystají se dopravní omezení (Celý příspěvek…)