Městský okruh v Praze a
Velký Městský okruh v Brně
- připravujeme fotky, zajímavosti a další informace. Dále radiály a další významné pražské komunikace.
Informace o stavbě úseku Malovanka - Pelc Tyrolka (tunel Blanka) budou i nadále na stránkách mo.ttnz.cz dostupných i na zapamatovatelnější adrese tunelblanka.mestskyokruh.cz.
Sledujeme a fotíme i další dopravní stavby a to zejméha Pražský okruh.

Michelská v provozu

20. 11. 2012 16.05 napsal kasme

Michelská před zprovozněním

19. 11. 2012 15.17 napsal kasme

videoprůjezd před otevřením pro veřejnost…

Michelská – moderní a bezpečná komunikace je v provozu
tsk-praha.cz pondělí, 19. listopadu 2012

Michelská ulice začne po rozsáhlé rekonstrukci, která odstartovala v roce 2010, opět sloužit motoristům i pěším. „V letošním roce se nám podařilo zajistit finanční prostředky v plné výši a díky tomu jsme mohli opravu Michelské ulice dokončit. Pražanům tak dnes předáváme moderní a zejména bezpečnou komunikaci,“ uvedl Josef Nosek, náměstek primátora pro oblast dopravy. „Místním obyvatelům děkuji za trpělivost, kterou se stavbou měli,“ dodal.

Rekonstrukce Michelské ulice byla pro Technickou správu komunikací hl. m. Prahy jednou z nejrozsáhlejších a nejsložitějších stavebních akcí za poslední léta. „Opravu jsme museli koordinovat s mnoha subjekty. I proto jsem rád, že jsme stavbu dokončili v termínu, který jsme slíbili,“ podotkl ředitel TSK Luděk Dostál. Michelská prošla v úseku od ulice Vyskočilova až po ulici U Plynárny kompletní rekonstrukcí. Ta zahrnovala opravu vozovky, chodníků, parkovacích zálivů, opěrných zdí, zelených ploch, zbourání starého a vybudování nového mostu přes Botič. Zároveň došlo k výstavbě nové světelné signalizace, k přeložkám a opravě vodovodu, kanalizace, plynovodu, horkovodu či dráhových kabelů pro Dopravní podnik. Vzniklo rovněž 62 nových parkovacích míst a zasazeno bylo 76 stromů.

Od 20. listopadu 2012 bude zpřístupněn úsek mezi zastávkami Michelská a Jemnická také pro autobusy Pražské integrované dopravy. K jedné mezilehlé zastávce Hadovitá nově přibude zastávka Ohradní ve směru Michelská, která se bude nacházet v blízkosti křižovatky ulic Michelská a Ohradní. Nová zastávka pomůže přiblížit MHD okolní zástavbě v oblasti Ohradní ulice. Michelskou ulicí budou od 20.11.2012 projíždět metrobusové linky 124, 139, 150 a 196. Pro linky 124 a 139 se oproti stavu před výlukou zřizuje zastávka Pod Jezerkou, kde bude možné nově pohodlně přestoupit na tramvajové linky 6 a 11 ve směru do centra – zastávka bude totiž společná jak pro autobusy, tak pro tramvaje. Z objízdné trasy přes Spořilov ubyde díky obnovení provozu v Michelské cca 320 autobusových spojů denně.

Základní údaje Místo stavby : Praha 4
Katastrální území : Michle
Investor : Hl.město Praha prostřednictvím Technické správy komunikací
Inženýring : Inženýring dopravních staveb a.s.
Zhotovitel stavby : Porr a.s.
Projektant : Grebner, inženýrská a projektová kancelář spol.s r.o.
Termíny realizace : 6/2010 – 11/2012
Náklady : 280 mil. Kč

Předmět stavby v období 06 – 10/2010 1.+2.fáze II.etapy úsek Vyskočilova – Prostřední – – rekonstrukce vozovky vč. chodníků a zelených ploch, přeložek inženýrských sítí v nezbytném rozsahu, koordinačního kabelu SSZ v úseku od ulice Vyskočilova k ulici Ohradní

Předmět stavby v období 03 – 11/2011 I.etapa, prostor mostu přes Botič – výstavba provizorní lávky, provizorní přeložky kabelových sítí z důvodu vymístění sítí z prostoru demolovaného starého mostu, přeložky vodovodu, plynovodu II.etapa, 3.fáze, úsek Prostřední – Ohradní – rekonstrukce a přeložky sítí, vodovodu, kanalizace, rekonstrukce komunikace vč. chodníků a zelených ploch a zřízení nových opěrných zdí

Předmět stavby v období 03 – 11/2012 I.etapa, úsek Ohradní – U Plynárny – demolice stávajícího mostu přes Botič, výstavba nového mostu, rekonstrukce vozovky vč. parkovišť, chodníků a zelených ploch, vyvolané přeložky inženýrských sítí v nezbytném rozsahu

Stavba byla prováděna v koordinaci s investičními akcemi těchto investorů:
– Dopravní podnik hl.m.Prahy a.s. (dráhové kabely DP)
– PVS a.s. (rekonstrukce kanalizační stoky)
– Pražská plynárenská a.s. (rekonstrukce plynovodních řadů NTL a STL)
– Passerinvest a.s. (přípojka horkovodu a vodovodu pro budovu „G“)
– PRE Distribuce a.s. (výstavba napájecí sítě)

Od Brna na okruh nově

30. 9. 2012 13.00 napsal kasme

V neděli 30. září 2012 byla v tichosti a bez pozornosti médií zprovozněna definitivní větev Brno => Plzeň v MÚK Modletice. Tím se odbočení z D1 na Pražský okruh stalo trochu bezpečnější… viz foto

DOD tunelu Blanka

28. 9. 2012 18.55 napsal kasme

V pátek 28. září 2012 proběhl den otevřených dveří v tunelovém komplexu Blanka. I my jsme se zúčastnili a prošli trasu za pouhé čtyři hodiny. Dle předpokladů jsme na stavbě nic prekvapivého neviděli…
Ovšem na rozdávaném letáku ano. Byla tam webová adresa těcho stránek. Ta byla zřejmě zaměněna agenturou, která leták připravovala. Správně měla být uvedena adresa mestskyokruh.info, která přináší oficiální informace o síti pražských komunikací. Tímto děkujeme za reklamu…

foto

Patočkova: jen z auta

Prašný most: rampa a tunel

Hradčanská: tunely a reko Na Valech

Letná: hloubené, ražené a povrch

Troja

Trojský most

Další info o DOD na metrostav.cz.

Tunely v Brně zprovozněny

31. 8. 2012 16.25 napsal kasme

V pátek 31. 8. 2012 krátce před půl pátou byla pro veřejnost zprovozněna část VMO v Brně včetně tunelů Dobrovského.

foto: http://ttnz.cz/mo/album/v/stavby/silnicedalnice/cr/brno/vmo/120831/

z tisku:

reportáž ČT Události v regionech – Brno: čas 12.15

novinky.cz

brno.idnes.cz

brnensky.denik.cz

izdoprava.cz

rozhlas.cz

zpravy.ihned.cz

rsd.cz

MÚK Veselská Kbelská

31. 5. 2012 0.00 napsal kasme

Ve čtvrtek byla slavnostně zprovozněna MÚK Veselská – Kbelská – Liberecká – Cínovecká. Konečně tak dojde ke zklidnění v celé oblasti Letňan a zklidňovací opatření na ulici Tupolevova budou plnit svůj účel. Koukněte na fotky a videa…

slavnostní šmik

projevy, které nebyly slyšet

mosty Veselská – Kbelská

Kbelská – Cínovecká – Liberecká – Kbelská

Kbelská – D8

Cínovecká – Liberecká

centrum – Veselská – centrum

Lanový most během opravy uzavřen nebude

26. 4. 2012 15.07 napsal kasme

Oprava Lanového mostu na Jižní spojce si nevyžádá jeho uzavření pro osobní ani nákladní automobilovou dopravu. Investorovi akce, Technické správě komunikací hlavního města Prahy (TSK), se po dohodě s projektantem a dodavatelem podařilo zvolit takové technologické řešení, které umožní zachování provozu na mostě po celou dobu jeho rekonstrukce.

26. duben 2012

„Nejen pro motoristy, ale i pro obyvatele ulic, po kterých měla vést objízdná trasa, je to skvělá zpráva,“ zdůraznil náměstek primátora pro oblast dopravy Josef Nosek (ODS).

TSK zahájila opravu Lanového mostu zhruba před měsícem přípravnými pracemi pod mostem. Ty neměly žádný vliv na dopravu v této lokalitě. Od pondělí 23. dubna začaly hlavní stavební práce. Od tohoto data až do konce srpna je provoz v režimu dvou pruhů v každém směru, zároveň je zde snížena rychlost na 50 km/h.
Popis stavby a prací:

Stavba zahrnuje dva stavební objekty – SO 201 – Výměna ložisek a SO 202 – Rozšíření opěr a příčné ztužení koncových oblastí mostu.

Oba objekty budou provedeny současně a jsou provázány jak technickým provedením, tak společnými dopravními opatřeními.

SO 201:

Bude provedena výměna všech ložisek na mostě s výjimkou čtveřice pevných ložisek na pilíři, kde je pylon mostu. Všechna ložiska na mostě jsou hrncová. Ložiska na opěrách a jednom pilíři jsou řešena pro přenesení tahových reakcí s horním kotvením. Výměna ložisek bude prováděna při částečně zachovaném provozu na mostě.

Tento objekt zahrnuje zejména nadzdvižení mostu, vyjmutí původní ložiska včetně vybourání trnů, provedení nového podložiskového bloku, dodání a osazení nového ložiska, jeho aktivaci a uvolnění nadzdvižení mostu. U ložisek kotvených na tahovou reakci navíc výměnu konstrukce pro přenesení tahových sil.

SO 202:

Na obou opěrách bude doplněno uložení na další dvě ložiska pro omezení deformací koncového průřezu mostu od kroucení. Pro tuto úpravu je nutno most opatřit novým koncovým příčníkem a provést rozšíření stávajících opěr.

zdroj: MHMP